صخود0412 - ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صخود0412
نماد 30 رقمی ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد IKAQ2
کد 12 رقمی نماد IRB6IK100412
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت ص مرابحه خودرو041- 3ماهه 18%
نام لاتین شرکت IKCO SukokM041
کد 4 رقمی شرکت IK10
کد 12 رقمی شرکت IRB6IK100414
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری