ضستا1217 - اختیارخ شستا-1312-1402/12/09

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:35
آخرین قیمت 1.0000 -50
اولین قیمت 1 -50
بیشترین قیمت 2.0000 0
کمترین قیمت 1.0000 -50
قیمت پایانی 1 -50
قیمت پایانی روز قبل 2
حداکثر قیمت مجاز 100000.00 4,999,900
حداقل قیمت مجاز 1.00 -50
تعداد معاملات 643
حجم معاملات 326977
ارزش معاملات 328977000
میانگین حجم ماه 327699

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 276635 37078
حجم فروش 260713 53000
تعداد خرید 29 4
تعداد فروش 22 1

شناسه سهام

نماد فارسی ضستا1217
نماد 30 رقمی اختیارخ شستا-1312-1402/12/09
کد 5 رقمی نماد 6H191
کد 12 رقمی نماد IRO9TAMN6191
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ شستا-1312-1402/12/09
نام لاتین شرکت TAMN-O-14021209
کد 4 رقمی شرکت TAMN
کد 12 رقمی شرکت IRO9TAMN6195
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای