حکشتی2 - کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حکشتی2
نماد 30 رقمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
کد 5 رقمی نماد KSHJ2
کد 12 رقمی نماد IRO1KSHJ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
نام لاتین شرکت S*IRI Marine Co.
کد 4 رقمی شرکت KSHJ
کد 12 رقمی شرکت IRO1KSHJ0008
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه خدمات حمل و نقل دریایی