ضجار2031 - اختیارخ وتجارت-2800-1402/02/20

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضجار2031
نماد 30 رقمی اختیارخ وتجارت-2800-1402/02/20
کد 5 رقمی نماد 4B541
کد 12 رقمی نماد IRO9BTEJ4541
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ وتجارت-2800-1402/02/20
نام لاتین شرکت BTEJ-O-14020220
کد 4 رقمی شرکت BTEJ
کد 12 رقمی شرکت IRO9BTEJ4542
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی