گام020911 - گواهی اعتبارمولد صنعت020930

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020911
نماد 30 رقمی گواهی اعتبارمولد صنعت020930
کد 5 رقمی نماد W0361
کد 12 رقمی نماد IRB3W0360291
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبارمولد صنعت020930
نام لاتین شرکت PCC Sanat 20231221
کد 4 رقمی شرکت W036
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0360290
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد