طصاد3027 - اختیارف وبصادر-2200-1402/03/17

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طصاد3027
نماد 30 رقمی اختیارف وبصادر-2200-1402/03/17
کد 5 رقمی نماد 5R151
کد 12 رقمی نماد IROFBSDR5151
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف وبصادر-2200-1402/03/17
نام لاتین شرکت BSDR-O-14020317
کد 4 رقمی شرکت BSDR
کد 12 رقمی شرکت IROFBSDR5150
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی