ضشنا2029 - اختیارخ شپنا-8370-1402/02/24

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضشنا2029
نماد 30 رقمی اختیارخ شپنا-8370-1402/02/24
کد 5 رقمی نماد 6N511
کد 12 رقمی نماد IRO9PNES6511
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ شپنا-8370-1402/02/24
نام لاتین شرکت PNES-O-14020224
کد 4 رقمی شرکت PNES
کد 12 رقمی شرکت IRO9PNES6512
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی