دسبحان2 - سبحان دارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دسبحان2
نماد 30 رقمی سبحان دارو
کد 5 رقمی نماد DSBH2
کد 12 رقمی نماد IRO1DSBH0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سبحان دارو
نام لاتین شرکت Sobhan Pharm
کد 4 رقمی شرکت DSBH
کد 12 رقمی شرکت IRO1DSBH0005
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی