پالایش2 - صندوق پالایشی یکم-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پالایش2
نماد 30 رقمی صندوق پالایشی یکم-سهام
کد 5 رقمی نماد PLSH2
کد 12 رقمی نماد IRT1PLSH0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق پالایشی یکم-سهام
نام لاتین شرکت Palayeshi ETF
کد 4 رقمی شرکت PLSH
کد 12 رقمی شرکت IRT1PLSH0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام