ضکرمان1204 - اختیارخ کرمان-1200-14021214

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضکرمان1204
نماد 30 رقمی اختیارخ کرمان-1200-14021214
کد 5 رقمی نماد 018H1
کد 12 رقمی نماد IROAKRMZ0181
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ کرمان-1200-14021214
نام لاتین شرکت KRMZ-O-14021214
کد 4 رقمی شرکت KRMZ
کد 12 رقمی شرکت IROAKRMZ0189
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده