وامید2 - گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وامید2
نماد 30 رقمی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
کد 5 رقمی نماد OIMC2
کد 12 رقمی نماد IRO1OIMC0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
نام لاتین شرکت Omid Inv. Mng.
کد 4 رقمی شرکت OIMC
کد 12 رقمی شرکت IRO1OIMC0006
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای