انس پلاتین به دلار

آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 882.9021 -2.17
اولین 901.5319 -0.11
بیشترین 906.8127 0.48
کمترین 879.2136 -2.58
آخرین قیمت روز قبل 902.5