نوسان سنج ها

نوسان سنج کل
نوسان سنج 50 شرکت فعالتر
نوسان سنج 50 شرکت بزرگتر
نوسان سنج خودرو و ساخت قطعات
نوسان سنج محصولات شیمیایی
نوسان سنج فلزات اساسی
نوسان سنج انبوه سازی، املاک و مستغلات
نوسان سنج استخراج کانه های فلزی
نوسان سنج فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
نوسان سنج شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نوسان سنج محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
نوسان سنج سرمایه گذاریها
نوسان سنج مواد و محصولات دارویی
نوسان سنج فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
نوسان سنج سیمان، آهک و گچ
نوسان سنج حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
نوسان سنج بانکها و موسسات اعتباری
نوسان سنج زراعت و خدمات وابسته
نوسان سنج ماشین آلات و تجهیزات
نوسان سنج رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
نوسان سنج ساخت محصولات فلزی
نوسان سنج سایر محصولات کانی غیرفلزی
نوسان سنج بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
نوسان سنج لاستیک و پلاستیک
نوسان سنج عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
نوسان سنج قند و شکر
نوسان سنج ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
نوسان سنج کاشی و سرامیک
نوسان سنج اطلاعات و ارتباطات
نوسان سنج هتل و رستوران
نوسان سنج سایر واسطه گریهای مالی
نوسان سنج محصولات کاغذی
نوسان سنج منسوجات
نوسان سنج استخراج زغال سنگ