نوسان سنج ها

نوسان سنج کل
نوسان سنج 50 شرکت بزرگتر
نوسان سنج 50 شرکت فعالتر
نوسان سنج ساخت محصولات فلزی
نوسان سنج انبوه سازی، املاک و مستغلات
نوسان سنج محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
نوسان سنج محصولات شیمیایی
نوسان سنج سرمایه گذاریها
نوسان سنج اطلاعات و ارتباطات
نوسان سنج بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
نوسان سنج فلزات اساسی
نوسان سنج رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
نوسان سنج ماشین آلات و تجهیزات
نوسان سنج عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
نوسان سنج ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
نوسان سنج مواد و محصولات دارویی
نوسان سنج لاستیک و پلاستیک
نوسان سنج استخراج کانه های فلزی
نوسان سنج زراعت و خدمات وابسته
نوسان سنج فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
نوسان سنج حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
نوسان سنج خودرو و ساخت قطعات
نوسان سنج سیمان، آهک و گچ
نوسان سنج بانکها و موسسات اعتباری
نوسان سنج هتل و رستوران
نوسان سنج فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
نوسان سنج قند و شکر
نوسان سنج سایر محصولات کانی غیرفلزی
نوسان سنج استخراج زغال سنگ
نوسان سنج محصولات کاغذی
نوسان سنج منسوجات
نوسان سنج سایر واسطه گریهای مالی
نوسان سنج شرکتهای چند رشته ای صنعتی
نوسان سنج کاشی و سرامیک