شاخص های بورس تهران - ثروتمندی

شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)
شاخص قیمت (هم وزن)
شاخص کل
شاخص آزاد شناور
شاخص کل (هم وزن)
شاخص صنعت
شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم
شاخص50شرکت فعالتر
شاخص کل هم وزن فرابورس
شاخص قیمت فرابورس
شاخص قیمت هم وزن فرابورس
شاخص کل فرابورس
شاخص 30 شرکت بزرگ
شاخص قیمت 50 شرکت
بازار دوم فرابورس
مالی
خودرو
بازار اول فرابورس
بانکها
فلزات اساسی
شیمیایی
فراورده نفتی
انبوه سازی
چند رشته ای ص
غذایی بجز قند
کانه فلزی
سیمان
مواد دارویی
سرمایه گذاریها
اداره بازارهای مالی
رایانه
حمل و نقل
بیمه و بازنشسته
کانی غیرفلزی
رادیویی
محصولات فلزی
دستگاههای برقی
شاخص ماشین آلات فرابورس
شاخص ارکان و نهادهای مالی
ماشین آلات
اطلاعات و ارتباطات
قند و شکر
زراعت
سایرمالی
لاستیک
محصولات کاغذ
کاشی و سرامیک
وسایل ارتباطی
سایر معادن
استخراج نفت جزکشف
محصولات چرمی
فنی مهندسی
تامین آب، برق، گاز
شاخص چوب
ذغال سنگ
شاخص لاستیک
محصولات چوبی
شاخص دستگاه های برقی
خرده فروشی به جز وسایل نقلیه
شاخص فنی مهندسی
انتشار و چاپ
منسوجات
مبلمان
شاخص بازده نقدی قیمت
پیمانکاری
حمل و نقل
ابزار پزشکی