انس نقره به دلار

آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 22.838 -0.7
اولین 22.9975 -0.01
بیشترین 23.181 0.79
کمترین 22.799 -0.87
آخرین قیمت روز قبل 23