گاز طبیعی هلند

آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 23.95 1.35
اولین 24 1.57
بیشترین 24.325 2.94
کمترین 23.625 -0.02
آخرین قیمت روز قبل 23.63