اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/25 03:29:59
آخرین 0.81 -4.71
اولین 0.81 -4.71
بیشترین 0.81 -4.71
کمترین 0.81 -4.71
آخرین قیمت روز قبل 0.85

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا