نفت اورال

آخرین تغییرات

1402/12/03 03:29:59
آخرین 75.08 -0.13
اولین 75.08 -0.13
بیشترین 75.08 -0.13
کمترین 75.08 -0.13
آخرین قیمت روز قبل 75.18