فروش فرانک سویس در سامانه سنا (اسکناس)

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:01:14
آخرین 485328 -0.64
اولین 485328 -0.64
بیشترین 485328 -0.64
کمترین 485328 -0.64
آخرین قیمت روز قبل 488434