فروش ین ژاپن در سامانه سنا (اسکناس) (100 ین)

آخرین تغییرات

1402/12/02 19:49:52
آخرین 286355 0.19
اولین 286355 0.19
بیشترین 286355 0.19
کمترین 286355 0.19
آخرین قیمت روز قبل 285799