خرید پوند انگلیس در سامانه نیما (حواله)

آخرین تغییرات

1402/12/03 19:52:00
آخرین 498627 -0.16
اولین 498627 -0.16
بیشترین 498627 -0.16
کمترین 498627 -0.16
آخرین قیمت روز قبل 499409