اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/31 13:25:01
آخرین 50870000 -0.45
اولین 51240000 0.27
بیشترین 51240000 0.27
کمترین 50870000 -0.45
آخرین قیمت روز قبل 51100000

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا