خرید روبل روسیه در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)

آخرین تغییرات

1402/12/08 19:02:58
آخرین 3074 1.09
اولین 3074 1.09
بیشترین 3074 1.09
کمترین 3074 1.09
آخرین قیمت روز قبل 3041