خرید لیر ترکیه در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)

آخرین تغییرات

1402/12/03 19:52:00
آخرین 9108 -0.27
اولین 9108 -0.27
بیشترین 9108 -0.27
کمترین 9108 -0.27
آخرین قیمت روز قبل 9133