خرید پوند انگلیس در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)

آخرین تغییرات

1402/12/03 08:50:28
آخرین 356481 -0.16
اولین 356481 -0.16
بیشترین 356481 -0.16
کمترین 356481 -0.16
آخرین قیمت روز قبل 357039