گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گدنا
نماد 30 رقمی تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
کد 5 رقمی نماد DCAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DCAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
نام لاتین شرکت Dona Catering
کد 4 رقمی شرکت DCAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DCAZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه هتل و رستوران
زیرگروه فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها