اراد107 - مرابحه عام دولت107-ش.خ030724

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 12:47:31
آخرین قیمت 957550 0.29
اولین قیمت 957550 0.29
بیشترین قیمت 957550 0.29
کمترین قیمت 957550 0.29
قیمت پایانی 957550 0.29
قیمت پایانی روز قبل 954780
حداکثر قیمت مجاز 1002510.00 5
حداقل قیمت مجاز 907050.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 5000
ارزش معاملات 4787750000
میانگین حجم ماه 645750

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 5000
حجم فروش 0 5000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اراد107
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت107-ش.خ030724
کد 5 رقمی نماد O08Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO080371
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت107-ش.خ030724
نام لاتین شرکت SOV.GMR107SP241015
کد 4 رقمی شرکت SO08
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO080372
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت

تبادل نظر