بهپاک - صنعتی بهپاک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بهپاک
نماد 30 رقمی صنعتی بهپاک
کد 5 رقمی نماد BHPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BHPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی بهپاک
نام لاتین شرکت Behpak Co.
کد 4 رقمی شرکت BHPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BHPZ0000
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید روغن های حیوانی و نباتی