سی تیپ2ن09 - گواهی سیمان تیپ 2خوزستان(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن09
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ 2خوزستان(ن)
کد 5 رقمی نماد N0091
کد 12 رقمی نماد IRK2N0090001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ 2خوزستان(ن)
نام لاتین شرکت CmntTip2Khozestan
کد 4 رقمی شرکت N009
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0090004
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ