اراد63 - مرابحه عام دولت63-ش.خ0309

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد63
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت63-ش.خ0309
کد 5 رقمی نماد G63Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG630391
نام شرکت مرابحه عام دولت63-ش.خاص0309
نام لاتین شرکت SOV.GMR63.SP241216
کد 4 رقمی شرکت SG63
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG630390
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت