اراد126 - مرابحه عام دولت126-ش.خ031223

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/05 11:22:00
آخرین قیمت 926350.0000 -4.62
اولین قیمت 926350.0000 -4.62
بیشترین قیمت 926350.0000 -4.62
کمترین قیمت 926350.0000 -4.62
قیمت پایانی 949000.0000 -2.29
قیمت پایانی روز قبل 971220.0000
حداکثر قیمت مجاز 972660.0000 0.15
حداقل قیمت مجاز 880040.0000 -9.39
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 410000
ارزش معاملات 389090000000.0000
میانگین حجم ماه 910313

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 410000
حجم فروش 0 410000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اراد126
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت126-ش.خ031223
کد 5 رقمی نماد O0281
کد 12 رقمی نماد IRB4O02803C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت126-ش.خ031223
نام لاتین شرکت SOV.GMR126SP250313
کد 4 رقمی شرکت O028
کد 12 رقمی شرکت IRB4O02803C0
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا