سی تیپ2ن06 - گواهی سیمان تیپ 2شاهرود(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن06
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ 2شاهرود(ن)
کد 5 رقمی نماد N0071
کد 12 رقمی نماد IRK2N0070001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ 2شاهرود(ن)
نام لاتین شرکت CementTip 2 Shahr
کد 4 رقمی شرکت N007
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0070006
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ