آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پلوله
نماد 30 رقمی گازلوله‌
کد 5 رقمی نماد GAZP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GAZP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گازلوله‌
نام لاتین شرکت Gazlouleh
کد 4 رقمی شرکت GAZP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GAZP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید محصولات پلاستیکی