سی تیپ2ن05 - گواهی سیمان تیپ 2خاش(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن05
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ 2خاش(ن)
کد 5 رقمی نماد N0061
کد 12 رقمی نماد IRK2N0060001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ 2خاش(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip 2 KHASH
کد 4 رقمی شرکت N006
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0060007
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ