سی تیپ2ن01 - گواهی سیمان تیپ 2 فارس(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن01
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ 2 فارس(ن)
کد 5 رقمی نماد N0011
کد 12 رقمی نماد IRK2N0010001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ 2 فارس(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip 2 Fars
کد 4 رقمی شرکت N001
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0010002
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ