کلوند - کاشی‌ الوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کلوند
نماد 30 رقمی کاشی‌ الوند
کد 5 رقمی نماد ALVN1
کد 12 رقمی نماد IRO1ALVN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کاشی‌ الوند
نام لاتین شرکت Alvand Tile
کد 4 رقمی شرکت ALVN
کد 12 رقمی شرکت IRO1ALVN0003
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی