اخزا001 - اسنادخزانه-م1بودجه00-030821

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا001
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م1بودجه00-030821
کد 5 رقمی نماد TB951
کد 12 رقمی نماد IRB3TB950381
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م1بودجه00-030821
نام لاتین شرکت TreasuryBill241111
کد 4 رقمی شرکت TB95
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB950389
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی