کرماشا - صنایع پتروشیمی کرمانشاه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کرماشا
نماد 30 رقمی صنایع پتروشیمی کرمانشاه
کد 5 رقمی نماد PKER1
کد 12 رقمی نماد IRO1PKER0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
نام لاتین شرکت Kermanshah Petr
کد 4 رقمی شرکت PKER
کد 12 رقمی شرکت IRO1PKER0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن