تفیرو - مهندسی فیروزا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تفیرو
نماد 30 رقمی مهندسی فیروزا
کد 5 رقمی نماد FROP1
کد 12 رقمی نماد IRO7FROP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهندسی فیروزا
نام لاتین شرکت Firooza Co.
کد 4 رقمی شرکت FROP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FROP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید تجهیزات بالابر و جابجایی