فبیرا - بسته‌ بندی‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فبیرا
نماد 30 رقمی بسته‌ بندی‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد BIRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7BIRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بسته‌ بندی‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Packing
کد 4 رقمی شرکت BIRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7BIRP0005
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده