صبا51 - اجاره صبا تامین دماوند14050809

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صبا51
نماد 30 رقمی اجاره صبا تامین دماوند14050809
کد 5 رقمی نماد SV021
کد 12 رقمی نماد IRB3SV020581
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره صبا تامین دماوند14050809
نام لاتین شرکت SabaTmIJRDAM261031
کد 4 رقمی شرکت SV02
کد 12 رقمی شرکت IRB3SV020586
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره