اخزا007 - اسنادخزانه-م7بودجه00-030912

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 11:44:47
آخرین قیمت 856050 0.01
اولین قیمت 856050 0.01
بیشترین قیمت 856050 0.01
کمترین قیمت 856050 0.01
قیمت پایانی 856050 0.01
قیمت پایانی روز قبل 855950
حداکثر قیمت مجاز 898740.00 5
حداقل قیمت مجاز 813160.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 50
ارزش معاملات 42802500
میانگین حجم ماه 11190

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2958 6850
حجم فروش 1799 8009
تعداد خرید 9 1
تعداد فروش 2 4

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا007
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م7بودجه00-030912
کد 5 رقمی نماد TR001
کد 12 رقمی نماد IRB3TR000391
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م7بودجه00-030912
نام لاتین شرکت TreasuryBill241202
کد 4 رقمی شرکت TR00
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR000393
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی

تبادل نظر