فروس - فروسیلیس‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فروس
نماد 30 رقمی فروسیلیس‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد FRIS1
کد 12 رقمی نماد IRO1FRIS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فروسیلیس‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Ferr.
کد 4 رقمی شرکت FRIS
کد 12 رقمی شرکت IRO1FRIS0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه