کپشیرح - ح . پشم‌شیشه‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کپشیرح
نماد 30 رقمی ح . پشم‌شیشه‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد PSIX1
کد 12 رقمی نماد IRR1PSIR0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . پشم‌شیشه‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Glass Wool-R
کد 4 رقمی شرکت PSIR
کد 12 رقمی شرکت IRR1PSIR0104
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه