ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثشرق
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
کد 5 رقمی نماد PMSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1PMSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
نام لاتین شرکت Maskan Invest.
کد 4 رقمی شرکت PMSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PMSZ0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده