پارس - پتروشیمی پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارس
نماد 30 رقمی پتروشیمی پارس
کد 5 رقمی نماد PARS1
کد 12 رقمی نماد IRO1PARS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی پارس
نام لاتین شرکت PARS Petrochemical
کد 4 رقمی شرکت PARS
کد 12 رقمی شرکت IRO1PARS0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود