فجوش - جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فجوش
نماد 30 رقمی جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد JSHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7JSHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Weld & Ox.
کد 4 رقمی شرکت JSHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7JSHP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده