گکوثر - هتل پارسیان کوثر اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گکوثر
نماد 30 رقمی هتل پارسیان کوثر اصفهان
کد 5 رقمی نماد PKHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PKHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت هتل پارسیان کوثر اصفهان
نام لاتین شرکت ParsianKosar Hotel
کد 4 رقمی شرکت PKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PKHZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه