قپیرا - فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قپیرا
نماد 30 رقمی فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
کد 5 رقمی نماد GPSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1GPSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
نام لاتین شرکت Piranshahr S.
کد 4 رقمی شرکت GPSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1GPSH0006
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر