هرمز - فولاد هرمزگان جنوب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هرمز
نماد 30 رقمی فولاد هرمزگان جنوب
کد 5 رقمی نماد FOHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FOHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب
نام لاتین شرکت Hormozgan Co.
کد 4 رقمی شرکت FOHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FOHZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه